Bronnenlijst

A look at the Brazilian charity that won the World Technology Award. (2003, July 19). [video]. Retrieved June 21, 2019, from http://ebscovideos.ebscohost.com/v/102523701/a-look-at-the-brazilian-charity-that-won-the-world-technology-award.htm

Abused housemaids receive IT training to help rebuild their lives. (2007, August 8). [video]. Retrieved June 25, 2019, from http://ebscovideos.ebscohost.com/v/102611218/abused-housemaids-receive-it-training-to-help-rebuild-their-lives.htm

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp. (2014, February 28). Retrieved June 26, 2019, from https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023896

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunning en subsidiëring van een organisatie die een digitaal platform met zorgaanbod voor personen met een handicap ter beschikking stelt en beheert. (2019, March 17). Retrieved June 26, 2019, from https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1030356

Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid. (2014, January 1). Retrieved June 26, 2019, from https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1022514

Brotcorne, P. (2008). Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van ongelijkheden: een verkenning van de digitale kloof van de tweede graad. Namen, België: Fondation Travail-Université.

Brotcorne, P. (2009). Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de ontwikkeling van een educatieve tool voor een verantwoordelijk internetgebruik. Brussel: POD Maatschappelijke integratie - cel.

Brotcorne, P., & MOC-CIEP. (2009, January 1). Fracture numérique: lutter contre l’e-pauvreté. Démocratie, 1, 1–5.

Buckingham, D. (n.d.). David Buckingham. Retrieved June 19, 2019, from https://davidbuckingham.net/

Chinn, M. D., & Fairlie, R. W. (2007). The determinants of the global digital divide: a cross-country analysis of computer and internet penetration. Oxford Economic Papers,Vol. 59, No 1, 16–44.

Compaine, B. M. (2001). The Digital Divide: Facing a Crisis Or Creating a Myth? Cambridge, UK: MIT Press.

Contucci, P., Omicini, A., Pianini, D., & Sîrbu, A. (2018). The Future of Digital Democracy: An Interdisciplinary Approach. New York, USA: Springer International Publishing.

Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. (2018, January 1). Retrieved June 26, 2019, from https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1028624

Decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020. (2019, September 1). Retrieved June 26, 2019, from https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1031647

Dekkers, G. (2003). Beyond the Digital Divide: Reducing Exclusion, Fostering Inclusion. Brussel, België: VUB Brussels University Press.

Droogmans, A., Jordens, K., Maes, C., & Steunpunt Inburgering en Integratie. (2016). OP ZOEK NAAR EEN INBURGERINGSTRAJECT DAT KLIKT Onderzoek naar digitale geletterdheid bij laaggeletterde anderstalige nieuwkomers. Antwerpen, België: Steunpunt Inburgering en Integratie.

Eastin, M. S., Cicchirillo, V., & Mabry, A. (2015). Extending the Digital Divide Conversation: Examining the Knowledge Gap Through Media

Expectancies. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59(3), 416–437. https://doi.org/10.1080/08838151.2015.1054994

Eggermont, B. (2015). e-inclusie: digitale vaardigheden van mensen in armoede (Thesis).

Eurostat. (2019, May 16). Database - Eurostat [Dataset]. Retrieved June 27, 2019, from https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database

Ghobadi, S., & Ghobadi, Z. (2013). How access gaps interact and shape digital divide: a cognitive investigation. Behaviour & Information Technology, 34(4), 330–340. https://doi.org/10.1080/0144929X.2013.833650

Grypa, T., Marissal, P., & May, X. (2015). dynamiek-van-buurten-moeilijkheden-de-belgische-stadsgewesten. POD.

Helsper, E. (2012). Excessive Internet Use among European Children.

Helsper, E. (2019). Dr Ellen Helsper. Retrieved June 19, 2019, from http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/people/academic-staff/ellen-helsper

Hungarian and American sociologist. (2019, February 3). Retrieved June 19, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Eszter_Hargittai

Hussain, M. A., Ahsan, K., Iqbal, S., & Nadeem, A. (2016). DISABILITY AND DIGITAL DIVIDE: BRIDGING THE GAP THROUGH ARCHIMATE APPROACH. Pakistan Journal of Science, 68(4), 426–431.

Linc. (n.d.). Voorleespaketten. Retrieved June 25, 2019, from https://www.linc-vzw.be/voorlezenouderen

Linc (Ed.). (2019). voorleespakket Zomer. Retrieved from https://www.linc-vzw.be/voorleespakketten

Livingstone, S. (2019, April 9). Retrieved June 19, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Sonia_Livingstone

Marien, I., DeCononck, J., laenens, W., & Schurmans, D. (2017). e-inclusie en jongeren in maatschappelijk kwets. Retrieved from https://youtu.be/hzqFmXZ8tOE?list=RDQM1WQSExR6l10

Mariën, I., Goubin, E., Baelden, D., Bens, J., & Schurmans, D. (2013). Van digitale naar maatschappelijke participatie: opportuniteiten en uitdagingen. In De sociale staat van Vlaanderen 2013 (pp. 227–272). Brussel; België: Vlaamse Overheid.

Mariën, I., & Liselotte, L. (2018, March 1). Kwetsbare jongvolwassenen op eigen benen?! VIEWZ Visie En Expertise in Welzijn En Zorg, 3, 31–35.

Mariën, I., & Van Audenhove, L. (2011). Mariën, I., Van Audenhove, L. (2011). Mediageletterdheid en digitale vaardigheden: naar een multidimensioneel model van digitale exclusie. In M.A., Moreas & J. Pickery (Ed.), Mediageletterdheid in een digitale wereld (p. 99-137).

Mariën, I., Van Audenhove, L., Vleugels , C., Bannier , S., Pierson, J., & IST. (2010). Digitale kloof tweede graad in Vlaanderen. België: Robby Berloznik, Directeur IST, Vlaams Parlement, 1011 Brussel.

Mariën, I., & van Damme, S. (2016). Allemaal digitaal? 7 bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid. Brussel, België: Politeia.

Mertens, S., & d’Haenens, L. (2010). The digital divide among young people in Brussels: Social and cultural influences on ownership and use of digital technologies. Communications, 35(2), 187–207. https://doi.org/10.1515/COMM.2010.010

Ministerie van economische zaken. Bestuur economische informatie  Ministère des affaires economiques. (2001). Workshop over de digitale kloof Atelier sur la fracture numérique Workshop über die digitale Kluft Workshop on the digital divide. Brussel, België: Ministerie van economische zaken. Bestuur economische informatie Ministère des affaires economiques.

Opgenhaffen, M. (2007). Digital divide in use of online news: The consumption of online news media by Flemish students (IAMCR, Date: 2007/07/23-2007/07/25, Location: Paris, France).

Organisation de coopération et de développement économiques. (2003). L’école de demain Réseaux d’innovation: Vers de nouveaux modèles de gestion des écoles et des systèmes. Paris, France: OECD Publishing.

Pick, J. B., & Sarkar, A. (2015). The Global Digital Divides: Explaining Change. Duitsland: Springer Berlin Heidelberg.

Schurmans, D., Mariën, E., Laenens, W., & De Coninck, J. (2017). e-inclusie en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (Prospective Research for Brussels). Retrieved from https://www.ilsemarien.com/single-post/2017/01/26/NIEUW-Rapport-e-inclusie-en-jongeren-in-maatschappelijk-kwetsbare-situaties

Schurmans, D., & Mariën, I. (2013). Naar gebruikersprofielen van kwetsbare jongeren: Over digitale media, sociale context en digitale ongelijkheden. Retrieved from https://demos.be/sites/default/files/digitale_mediaprofielen_jmks_final.pdf

Schurmans, D., & Mariën, I. (2014). Digitale mediaprofielen van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Presented at the Etmaal van de Communicatiewetenschap 2014, Wageningen, Nederland. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/264127676_Digitale_mediaprofielen_van_jongeren_in_maatschappelijk_kwetsbare_situaties

Schurmans, D., Mariën, I., & Van Looy, J. (2013). Best practices for deploying digital games for personal empowerment and social inclusion. Presented at the 7th European Conference on Game Based Learning, Porto, Portugal. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/261350342_Best_practices_for_deploying_digital_games_for_personal_empowerment_and_social_inclusion

Statistiek Vlaanderen. (2013, March 1). Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor [Dataset]. Retrieved June 22, 2019, from https://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-migratie-en-integratiemonitor

Statistiek Vlaanderen. (2019a, January 28). Materiële deprivatie | Statbel [Dataset]. Retrieved June 27, 2019, from https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/materiele-deprivatie

Statistiek Vlaanderen. (2019b, February 26). Mediagebruik [Dataset]. Retrieved June 28, 2019, from https://www.statistiekvlaanderen.be/mediagebruik

Summit on problems of standardising internet usage. (2005, November 18). [video]. Retrieved June 25, 2019, from http://ebscovideos.ebscohost.com/v/102572699/summit-on-problems-of-standardising-internet-usage.htm

Van den Eynden, J. (2010). Levenslang leren: Integreren van de digitale wereld bij zelfstandig wonende ouderen (Thesis).

Van Hoof, S. (2011). Ouderen in een digitale samenleving: Het internetcafé in een woonzorgcentrum (Thesis).

Vandoninck, S., & Roe, K. (2008). The digital divide in Flanders: Disappearance or persistence? Communications, 33(2), 247–255. https://doi.org/10.1515/COMMUN.2008.014

Vendramin, P., & Valenduc, G. (2003). Internet et inégalités. Une radiographie de la fracture numérique. Bruxelles: Labor.

Warschauer, M. (2003). The determinants of the global digital divide: a cross-country analysis of computer and internet penetration. Scientific American, 34–39.